O mnie

aj3Joanna Judkowiak

Adwokat

Ukończyła dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz University of Cambridge Institute of Continuing Education Faculty of Law, Centre for
European Legal Studies.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianych spraw cywilnych,
administracyjnych i karnych, nabyte w ramach współpracy z Kancelariami Adwokackimi.
Z sukcesami prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Na szczególną uwagę zasługuje wiedza i znajomość praktycznych aspektów działalności
Towarzystw Ubezpieczeniowych nabyte w ramach długoletniej obsługi tychże podmiotów.
Dzięki temu sprawnie prowadzi sprawy odszkodowawcze zwłaszcza z zakres szkód
osobowych oraz szkód majątkowych, w tym uzyskiwania odszkodowań w ramach
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco.

Swoją praktykę skupia również wokół spraw administracyjnych, w szczególności związanych
z odzyskiwaniem nieruchomości warszawskich na rzecz byłych właścicieli pozbawionych
własności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. bądź odszkodowań za te
nieruchomości.

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

podpisin2